imieniny: Malgorzata, Wiktor
2018-10-17

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU ZAPYTANIA OFERTOWEGO POWR.3365.2.4.2018

Znak sprawy: POWR.3365.2.4.2018

 

Zawiadomienie o unieważnieniu zapytania ofertowego

 

Dotyczącego złożenia oferty na „Kompleksową organizację i przeprowadzenie szkoleń w ramach projektu pn. „Usprawnienie działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tomaszowie Lubelskim” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020”, z dnia 05.06.2018 r.

Kierownik MOPS w Tomaszowie lubelskim, informuje o unieważnieniu przedmiotowego zapytania ofertowego. Unieważnienie odbywa się zgodnie z zapisem zawartym w zapytaniu ofertowym POWR.3365.2.4.2018 pkt 18, 5).

 

Unieważnienie_POWR.3365.2.4.2018