imieniny: Malgorzata, Wiktor
2018-10-17

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – USŁUGI EDUKACYJNE I SZKOLENIOWE

MIASTO TOMASZÓW LUBELSKI/MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W TOMASZOWIE LUBELSKIM OGŁASZA ZAMÓWIENIE NA WYKONANIE USŁUG EDUKACYJNYCH I SZKOLENIOWYCH

 

Znak sprawy: POWR.3365.2.4.2018

 

Nazwa zamówienia:

 

Kompleksowa organizacja i przeprowadzenie szkoleń w ramach projektu pn. „Usprawnienie działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tomaszowie Lubelskim” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

 

Ogłoszenie o zamówieniu Ogłoszenie o zamówieniu

zał. 1 do ogłoszenia – szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – część 1,2,3

zał. 2 do ogłoszenia – Treść oferty – wzór

zał. 3 do ogłoszenia – Wzór umowy – szkolenia (2)

zał. 4 do ogloszenia – Wykaz osób – wzór

zał. 5 do ogloszenia – Wykaz usług – wzór

zał. 6 do ogłoszenia – Merytoryczny program szkolenia – wzór

zał. 7 do ogłoszenia – wzór umowy o powierzenie przetwarzania danych osobowych

Załączniki 1 i 2 do umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych