imieniny: Wincenty, Wodzisław
2019-07-19

II OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – PRACE REMONTOWE I ADAPTACYJNE

MIASTO TOMASZÓW LUBELSKI/MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W TOMASZOWIE LUBELSKIM OGŁASZA ZAMÓWIENIE NA WYKONANIE PRAC REMONTOWYCH I ADAPTACYJNYCH POMIESZCZEŃ BIUROWYCH W MIEJSKIM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W TOMASZOWIE LUBELSKIM

 

Znak sprawy: POWR.3365.2.7.2018

 

Nazwa zamówienia:

 

Przeprowadzenie prac remontowych i adaptacyjnych w pomieszczeniach Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tomaszowie Lubelskim w ramach projektu pn. „Usprawnienie działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tomaszowie Lubelskim” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

 

Zapytanie_ofertowe_prace_remontowe

Zakres prac_zał. 1

Formularz oferty_zał. 2

Oświadczenie o braku powiązań_zał. 3

Wzór umowy_zał. 4

Klauzula antykorupcyjna_zał. nr 5