imieniny: Janusz, Konrad
2017-11-21

Zapytanie ofertowe na koordynatora projektu „ZaczynaMy OdNowa” współfinansowanego ze środków EFS w ramach RPO WL 2014-2020

ZAPYTANIE OFERTOWE

na stanowisko Koordynatora projektu „ZaczynaMy OdNowa”

realizowanego przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tomaszowie Lubelskim

w partnerstwie z Fundacją Rozwoju Centrum Edukacyjno – Kongresowego w Tomaszowie Lubelskim

 

W związku z realizacją projektu „ZaczynaMy OdNowa”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 11 Włączenie społeczne, Działanie 11.1 Aktywne włączenie, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tomaszowie Lubelskim ogłasza zapytanie ofertowe na stanowisko Koordynatora projektu.
więcej »

„Zapal Znicz na Pograniczu”

To inicjatywa członków Stowarzyszenia Robim Co Możem z Ulhówka, Stowarzyszenia Padwa Północy z Zamościa oraz Stowarzyszenia Weteranów Polskich Formacji Granicznych, którzy po raz kolejny organizują wyjazd osób chętnych do odwiedzenia polskich grobów na pograniczu w przeddzień Świąt Wszystkich Świętych i Zaduszek.
W tym roku, powyższe zrealizujemy w dniu 28 października 2017 roku.

 

Ponadto w tym roku przekazujemy pomoc rzeczową dla Towarzystwa Przyjaciół Kultury Polskiej Ziemi Lwowskiej – Oddział w Czerwonogradzie.
W związku z tym zbieramy suchy prowiant (konserwy, kasze, makarony ryż i inne) jak również znicze.

 

Powyższe artykuły można dostarczać do siedziby Miejskiego Osrodka Pomocy Społecznej w Tomaszowie Lubelskim, przy ulicy Papieża J. Pawła II 12 w dniach 16 – 27 października 2017 r.

RODZINY WSPIERAJĄCE

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tomaszowie Lubelskim poszukuje rodzin zainteresowanych współpracą non profit na rzecz rodzin przeżywających trudności opiekuńczo-wychowawcze.

więcej »

PUDEŁKO ŻYCIA

 

Od dnia 3 lutego 2014 r.  trwa akcja społeczna skierowana głównie do ludzi starszych, samotnych i schorowanych, ale może z niej skorzystać każdy mieszkaniec naszego miasta. Celem projektu jest pomoc w formie pełnego przygotowania niezbędnych informacji potrzebnych w przypadku interwencji służb ratunkowych.
Akcja polega na przygotowaniu karty informacyjnej w pudełku oznaczonym naklejką, i umieszczeniu go w lodówce. W karcie informacyjnej zawarte będą najważniejsze dane o osobie tj. telefon do bliskich, leki które przyjmuje, schorzenia, na jakie cierpi. Te informacje pomogą naszym mieszkańcom szczególnie osobom chorym i samotnym w krytycznych sytuacjach ułatwiając pracę służbom medycznym.

Każda zainteresowana akcją osoba, która zgłosi się do
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tomaszowie Lubelskim
przy ul. Papieża Jana Pawła II 12 pokój nr 1,
otrzyma BEZPŁATNIE pomoc i wszelkie informacje  oraz  pakiet składający się z:

  • pudełka,
  • arkusza  z naklejkami na pudełko oraz na lodówkę,
  • Karty Informacyjnej do samodzielnego wypełnienia.

Informacje można uzyskać również dzwoniąc pod numer tel. 84 665 97 94
lub na stronie internetowej MOPS www.mopstomaszowlubelski.pl.

Piknik „RÓŻOWEJ WSTĄŻKI”