imieniny: Aleksandr, Bazyly
2018-05-20

Projekt „ZaczynaMy OdNowa”

Zapytanie ofertowe na koordynatora projektu „ZaczynaMy OdNowa” współfinansowanego ze środków EFS w ramach RPO WL 2014-2020

Protokół z oceny kryteriów merytorycznych i wyboru Koordynatora

Zapytanie ofertowe na koordynatora projektu „ZaczynaMy OdNowa” współfinansowanego ze środków EFS w ramach RPO WL 2014-2020

Protokół z rozmowy kwalifikacyjnej

Zapytanie ofertowe na koordynatora projektu „ZaczynaMy OdNowa” współfinansowanego ze środków EFS w ramach RPO WL 2014-2020

Protokół z oceny kryteriów formalnych

Informacja dotycząca wydawania żywności w miesiącu październiku 2017 r.

Informuję się, że dla mieszkańców Miasta Tomaszów Lubelski żywność będzie wydawana na podstawie numerków które zostaną przypisane w trakcie rejestracji która odbędzie się w 23-26.10.2017r. alfabetycznie:

– poniedziałek  dla osób na A do F,

– we wtorek G do Ł

– środa  od M do P,

– czwartek od R  do Ż

w godz. od 11 do 15 w biurze PCK przy ul. Lwowskiej 68 piętro II pok. 56 (budynek Starostwa Powiatowego ).
Rejestracja jest przed wydawaniem ze względu na trudności dostępu do magazynu w  którym będziemy mogli wydawać w dniach wtorek, środa i piątek w godz. 15-17:30, dlatego też by jak najwięcej wydać w ciągu 2,5 godz. zmuszeni jesteśmy rejestrować w biurze PCK i wyznaczać terminy odbioru żywności.

Kontakt
Oddział Rejonowy Polskiego Czerwonego Krzyża w Tomaszowie Lubelskim 22-600 Tomaszów Lubelski, ul. Lwowska 68, tel. (84) 664-32-18.