imieniny: Leon, Ludomir
2018-02-20

Zapytanie ofertowe na koordynatora projektu „ZaczynaMy OdNowa” współfinansowanego ze środków EFS w ramach RPO WL 2014-2020

Protokół z oceny kryteriów formalnych

Informacja dotycząca wydawania żywności w miesiącu październiku 2017 r.

Informuję się, że dla mieszkańców Miasta Tomaszów Lubelski żywność będzie wydawana na podstawie numerków które zostaną przypisane w trakcie rejestracji która odbędzie się w 23-26.10.2017r. alfabetycznie:

– poniedziałek  dla osób na A do F,

– we wtorek G do Ł

– środa  od M do P,

– czwartek od R  do Ż

w godz. od 11 do 15 w biurze PCK przy ul. Lwowskiej 68 piętro II pok. 56 (budynek Starostwa Powiatowego ).
Rejestracja jest przed wydawaniem ze względu na trudności dostępu do magazynu w  którym będziemy mogli wydawać w dniach wtorek, środa i piątek w godz. 15-17:30, dlatego też by jak najwięcej wydać w ciągu 2,5 godz. zmuszeni jesteśmy rejestrować w biurze PCK i wyznaczać terminy odbioru żywności.

Kontakt
Oddział Rejonowy Polskiego Czerwonego Krzyża w Tomaszowie Lubelskim 22-600 Tomaszów Lubelski, ul. Lwowska 68, tel. (84) 664-32-18.

Zapytanie ofertowe na koordynatora projektu „ZaczynaMy OdNowa” współfinansowanego ze środków EFS w ramach RPO WL 2014-2020

ZAPYTANIE OFERTOWE

na stanowisko Koordynatora projektu „ZaczynaMy OdNowa”

realizowanego przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tomaszowie Lubelskim

w partnerstwie z Fundacją Rozwoju Centrum Edukacyjno – Kongresowego w Tomaszowie Lubelskim

 

W związku z realizacją projektu „ZaczynaMy OdNowa”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 11 Włączenie społeczne, Działanie 11.1 Aktywne włączenie, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tomaszowie Lubelskim ogłasza zapytanie ofertowe na stanowisko Koordynatora projektu.
więcej »

„Zapal Znicz na Pograniczu”

To inicjatywa członków Stowarzyszenia Robim Co Możem z Ulhówka, Stowarzyszenia Padwa Północy z Zamościa oraz Stowarzyszenia Weteranów Polskich Formacji Granicznych, którzy po raz kolejny organizują wyjazd osób chętnych do odwiedzenia polskich grobów na pograniczu w przeddzień Świąt Wszystkich Świętych i Zaduszek.
W tym roku, powyższe zrealizujemy w dniu 28 października 2017 roku.

 

Ponadto w tym roku przekazujemy pomoc rzeczową dla Towarzystwa Przyjaciół Kultury Polskiej Ziemi Lwowskiej – Oddział w Czerwonogradzie.
W związku z tym zbieramy suchy prowiant (konserwy, kasze, makarony ryż i inne) jak również znicze.

 

Powyższe artykuły można dostarczać do siedziby Miejskiego Osrodka Pomocy Społecznej w Tomaszowie Lubelskim, przy ulicy Papieża J. Pawła II 12 w dniach 16 – 27 października 2017 r.

RODZINY WSPIERAJĄCE

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tomaszowie Lubelskim poszukuje rodzin zainteresowanych współpracą non profit na rzecz rodzin przeżywających trudności opiekuńczo-wychowawcze.

więcej »