imieniny: Aniela, Leonard
2017-03-30

„Twój lepszy start”

ulotka-projekt

Angielski na zimę – bezpłatny kurs

01010902

Terminy wypłat świadczeń z MOPS

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tomaszowie Lubelski informuje, że wypłata świadczeń wychowawczych (500 plus) będzie realizowana od dnia 19.12.2016 r. Wypłata świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego będzie realizowana od dnia 20.12.2016 r.

Protokół z wyboru partnera spoza sektora finansów publicznych do przygotowania i realizacji projektu Oś priorytetowa 11: Włączenie społeczne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020

protokol

Apel_Zima 2016_2017

Szanowni Państwo! Mieszkańcy Miasta Tomaszów Lubelski

 

            W związku ze zbliżającym się okresem zimowym i potrzebą zapewnienia bezpiecznych warunków egzystencji mieszkańcom Miasta Tomaszów Lubelski, zwracamy się do Państwa z apelem
o czujność i wrażliwość w stosunku do osób zagrożonych i potrzebujących pomocy. Dotyczy to zarówno osób bezdomnych, zagrożonych zamarznięciem, jak i pozostałych osób, zagrożonych z powodu wieku, samotności, problemów w poruszaniu się, niepełnosprawności czy innych problemów zdrowotnych.

Jeżeli widzicie Państwo w swoim otoczeniu osoby potrzebujące pomocy,

prosimy sygnały te kierować do odpowiednich służb:

  • Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tomaszowie Lubelskim – 84 665 97 94
  • Straż Miejska w Tomaszowie Lubelskim – 84 664 48 07
  • Komenda Powiatowa Policji w Tomaszowie Lubelskim – 997 lub112
  • Powiatowa Państwowa Straż Pożarna w Tomaszowie Lubelskim – 998 lub 112
  • Pogotowie Ratunkowe w Tomaszowie Lubelskim 999
  • Lubelski Urząd Wojewódzki – bezpłatny telefon interwencyjny tel. 987
  • Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia w Tyszowcach – tel. 84 661 95 87
  • Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Tomaszowie Lubelskim – tel. 84 663 42 98

Ponadto został uruchomiony dla mieszkańców Tomaszowa Lubelskiego
telefon interwencyjny w sprawie osób bezdomnych –
  782 869 888

 

Licząc na współpracę, mamy nadzieję, że podjęte odpowiednio wcześnie wszechstronne działania w zakresie rozeznania potrzeb, skoordynowanie działań wszystkich służb oraz pomoc międzysąsiedzka przyczynią się do złagodzenia negatywnych skutków niskich temperatur i pomogą uniknąć tragicznych w skutkach następstw zimy.

            Dane o adresach najbliższych schronisk i noclegowni województwa lubelskiego dostępne są w siedzibie w/w instytucji oraz na stronie internetowej Wydziału Polityki Społecznej UW w Lublinie pod adresem: http://www.lublin.uw.gov.pl/wsparcie-osob-bezdomnych