imieniny: Roman, Ludomir
2017-02-28

Informacja dotycząca wypłaty świadczeń wychowawczych

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tomaszowie Lubelski informuje, że wypłata świadczeń wychowawczych (500 plus) należnych za m-c luty 2017 r. została zrealizowana dnia 23 lutego 2017 r. Wypłata świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego należnych za m-c luty 2017 r. została zrealizowana dnia 24 lutego 2017 r.

Ogłoszenie rekrutacyjne

OŚRODEK  SZKOLENIA  ZAWODOWEGO

OCHOTNICZYCH  HUFCÓW  PRACY

                 22-600 Tomaszów Lubelski,  ul. Lwowska 120

tel. 502 032 088                                                                                                          e-mail:  osz.tomaszowlubelski@ohp.pl

 

 

Ośrodek  Szkolenia Zawodowego w Tomaszowie Lubelskim funkcjonuje w ramach utrzymania rezultatów projektu  „OHP jako realizator usług rynku pracy”. Jednostka świadczy usługi na rzecz młodzieży w zakresie organizowania kursów i szkoleń zawodowych zgodnie z potrzebami lokalnego rynku pracy.

Ośrodek Szkolenia Zawodowego prowadzi nabór na bezpłatne szkolenie:

Spawacz TIG (141)- Spawanie łukowe nietopliwą elektrodą wolframową w osłonie gazów obojętnych

Warunki uczestnictwa w szkoleniu:

  1. Wiek 18-25 lat
  2. Osoba niepracująca i nieucząca się
  3. Która ukończyła naukę na poziomie: gimnazjum, szkoły zawodowej lub szkoły średniej

 

Szkolenie jest bezpłatne! Zwracane są koszty dojazdu. Gwarantujemy ubezpieczenie, wyżywienie oraz badania lekarskie za które uczestnik nie ponosi żadnych kosztów.

Wszelkie dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 502-032-088 lub w siedzibie Ośrodka Szkolenia Zawodowego ul. Lwowska 120, 22-600 Tomaszów Lubelski.

 

 

PACZKI ŻYWNOŚCIOWE

Paczki Żywnościowe
DLA OSÓB NAJBARDZIEJ POTRZEBUJĄCYCH

 

Polski Czerwony Krzyż informuje, że pozyskało z Banku Żywności w Lublinie produkty żywnościowe w formie paczek dla osób najbardziej potrzebujących z terenu miasta Tomaszów Lubelski.

Pomoc żywnościowa w postaci paczki żywnościowej może być przekazana dla osób spełniających kryteria kwalifikowalności dla statusu osób najbardziej potrzebujących, tj. spełniających kryteria określone w art. 7 ustawy o pomocy społecznej i których dochód nie przekracza 200% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej (1.268 zł dla osoby samotnie gospodarującej i 1.028 zł. dla osoby w rodzinie), na podstawie skierowania wystawionego przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tomaszowie Lubelskim.

Polski Czerwony Krzyż w Tomaszowie Lubelskim informuje, że żywność będzie wydawana od listopada 2016 r. do kwietnia 2017 r. cyklicznie

w Tomaszowie Lubelskim, przy ul. Kościuszki 24 (za budynkiem TOMSPIN)

wyłącznie alfabetycznie (nazwisko) wg ustalonego poniżej harmonogramu:

02 luty 2017 r. – A-J
03 luty 2017 r. – K-O
06 luty 2017 r. – P-Ś
07 luty 2017 r. – T-Z (oraz osoby, które nie odebrały wcześniej)
w godzinach 9:00 – 14:00

Podstawa wydania żywności jest okazanie dowodu tożsamości oraz dostarczenie skierowania z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tomaszowie Lubelskim.

O kolejnych terminach wydawania żywności informować będziemy na bieżąco.

Polski Czerwony Krzyż zaprasza do udziału w cyklicznych działaniach dotyczących zaspokojenia podstawowych potrzeb życiowych.

„Twój lepszy start”

ulotka-projekt

Angielski na zimę – bezpłatny kurs

01010902