imieniny: Leon, Ludomir
2018-02-20

Projekt „Sprawnie – Skutecznie – Efektywnie”- program antyprzemocowy

„Sprawnie- Skutecznie- Efektywnie”- program antyprzemocowy, to projekt konkursowy  Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach Programu Osłonowego „Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie” Edycja  2017.

Projekt ma za zadanie podejmowanie działań mających na celu poprawę jakości i zwiększenie dostępności usług świadczonych na rzecz osób zagrożonych i doznających przemocy w rodzinie na terenie Powiatu Tomaszowskiego.

Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia w Tyszowcach jest podmiotem realizującym działanie,  na które dofinansowanie uzyskał Powiat Tomaszowski w ramach ogłoszonego konkursu przez Ministerstwo Rodziny,  Pracy i Polityki Społecznej. Realizacja zadania, to okres od 07 sierpnia  2017 roku  do 31 grudnia 2017 roku.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tomaszowie Lub. jest jednym z partnerów programu antyprzemocowego. W związku z powyższym  w dniu 14.09.2017 r. w godzinach: 16.00 – 18.00 prawnik i pedagog będą udzielać bezpłatnego poradnictwa specjalistycznego    dla osób zagrożonych lub doznających przemocy w rodzinie  z terenu miasta Tomaszów Lub. Spotkanie odbędzie się w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tomaszowie Lubelskim, ul. Papieża Jana Pawła II 12, pokój nr 1, tel. 84-665-97-94.

Zapraszamy chętne osoby do skorzystania z bezpłatnego Punktu Konsultacyjnego       w ramach projektu.

INFORMACJE DOTYCZĄCE DZIAŁAŃ:

 1. Projekt realizowany jest w partnerstwie 24 podmiotów z terenu Powiatu Tomaszowskiego (Partner Wiodący: Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia w Tyszowcach)
 2. Działaniami objętych jest 10 szkół i 12 ośrodków pomocy społecznej.
 3. Łącznie działaniami objęte są wszystkie gminy Powiatu Tomaszowskiego (13 gmin)
 4. Zajęcia  merytorycznych w szkołach  z zakresu p/ działania przemocy odbędą się z przedstawicielami Komendy Powiatowej Policji w Tomaszowie Lubelskim
 5. W ramach projektu przewidziano następujące działania:
 • w 12 ośrodkach pomocy społecznej na terenie poszczególnych gmin:
 • warsztaty dla członków zespołów interdyscyplinarnych i grup roboczych
 • działalność Punktu Konsultacyjnego dla osób dotkniętych/ zagrożonych przemocą domową
 • w 3 gminach:
 • grupy wsparcia dla osób dotkniętych i zagrożonych przemocą domową
 • w 10 szkołach podstawowych na terenie gmin:
 • warsztaty dla uczniów z zakresu p/ działania przemocy,
 • warsztaty dla kadry pedagogicznej z zakresu procedury „Niebieskie Karty”, współpracy interdyscyplinarnej
 • warsztaty psychologiczno-prawne dla kadr pomocy społecznej
 • kurs samoobrony dla kadr pomocy społecznej
 • na terenie Gminy Tyszowce:
 • zajęcia warsztatowe z zakresu zapobiegania przemocy wśród seniorów
 • spotkanie podsumowujące działania projektowe.

Realizatorzy:

Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia w Tyszowcach (Partner Wiodący)  oraz:

Komenda Powiatowa Policji w Tomaszowie Lubelskim

 1. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tomaszowie Lubelskim
 2. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tyszowcach
 3. Gminny  Ośrodek  Pomocy Społecznej w Ulhówku
 4. Gminny  Ośrodek  Pomocy Społecznej w Tarnawatce
 5. Gminny  Ośrodek  Pomocy Społecznej w Jarczowie
 6. Gminny  Ośrodek  Pomocy Społecznej w Rachaniach
 7. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Suścu
 8. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Telatynie
 9. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Tomaszowie Lubelskim
 10. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krynicach
 11. Ośrodek Pomocy Społecznej w Łaszczowie
 12. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubyczy Królewskiej
 13. Zespół Szkół w Krynicach
 14. Szkoła Podstawowa im. gen. Władysława Sikorskiego w Łaszczowie
 15. Zespół Szkół Publicznych im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Podhorcach
 16. Szkoła Podstawowa w Czartowczyku
 17. Zespół Szkół Publicznych w Ulhówku
 18. Szkoła Podstawowa w Rachaniach
 19. Zespół  Szkół Podstawowo-Gimnazjalnych w Jarczowie
 20. Zespół  Szkół i Przedszkola w Tarnawatce
 21. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Bełżcu
 22. Szkoła Podstawowa im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Telatynie

Zapraszamy dzieci do udziału w warsztatach oraz rodziców do bezpłatnego poradnictwa specjalistycznego na terenie ich miejsc zamieszkania.

Zgłoszenia i szczegółowe informacje na temat bezpłatnych działań w poszczególnych gminach można uzyskać   od 11 września 2017 roku w szkołach i ośrodkach pomocy społecznej, a także w Specjalistycznym Ośrodku Wsparcia w Tyszowcach (tel. 84 66-19-587, kom. 570-22-00-23, e-mail: sowtyszowce@wp.pl) , kontaktując się  osobiście, telefonicznie bądź mailowo.

Serdecznie zapraszamy