imieniny: Gerwazy, Protazy
2018-06-19

Paczki żywnościowe

Paczki Żywnościowe

DLA OSÓB NAJBARDZIEJ POTRZEBUJĄCYCH

Polski Czerwony Krzyż informuje, że pozyskało z Banku Żywności w Lublinie produkty żywnościowe w formie paczek dla osób najbardziej potrzebujących z terenu miasta Tomaszów Lubelski.

Pomoc żywnościowa w postaci paczki żywnościowej może być przekazana dla osób spełniających kryteria kwalifikowalności dla statusu osób najbardziej potrzebujących, tj. spełniających kryteria określone w art. 7 ustawy o pomocy społecznej i których dochód nie przekracza 200% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej (1.268 zł dla osoby samotnie gospodarującej i 1028 zł. dla osoby w rodzinie), na podstawie skierowania wystawionego przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tomaszowie Lubelskim.

w Tomaszowie Lubelskim, przy ul. Kościuszki 24 (za budynkiem TOMSPIN)

wyłącznie alfabetycznie (nazwisko) wg ustalonego poniżej harmonogramu:

06 czerwca 2017 r. – A-J

07 czerwca 2017 r. – K-O

08 czerwca 2017 r. – P-Ś

14 czerwca 2017 r. – T-Z

(21 czerwca osoby, które nie odebrały wcześniej)

w godzinach 10:00 – 15:00

Podstawa wydania żywności jest okazanie dowodu tożsamości oraz dostarczenie skierowania z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tomaszowie Lubelskim.

O kolejnych terminach wydawania żywności informować będziemy na bieżąco.

Polski Czerwony Krzyż zaprasza do udziału w cyklicznych działaniach dotyczących zaspokojenia podstawowych potrzeb życiowych.