imieniny: Wincenty, Wodzisław
2019-07-19

Konferencja międzynarodowa pt. Rola sportu w integracji społecznej na przykładzie pracowników OPS, w kontekście samorządu terytorialnego

Konferencja międzynarodowa pt. Rola sportu w integracji społecznej na przykładzie pracowników OPS, w kontekście samorządu terytorialnego.

 

W dniu 30 maja 2018 roku w Centrum Edukacyjno-Kongresowym KUL w Tomaszowie Lubelskim odbyła się międzynarodowa konferencja pt. Rola sportu w integracji społecznej na przykładzie pracowników OPS, w kontekście samorządu terytorialnego. Organizatorem wydarzenia był burmistrz Tomaszowa Lubelskiego – Wojciech Żukowski, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tomaszowie Lubelskim oraz Stowarzyszenie „Nasze Miasto”.

Konferencja rozpoczęła się wystąpieniem Dyrektora Generalnego –Dariusza Rogowskiego  w Ministerstwie Sportu i Turystki, który odczytał list Sekretarza Stanu – Jarosława Stawiarskiego w Ministerstwie Sportu i Turystyki, skierowany do mieszkańców i władz miasta. Następnie burmistrz miasta powitał wszystkich zaproszonych gości oraz w zarysie przedstawił rolę pomocy społecznej, sportu oraz rewitalizacji w funkcjonowaniu tomaszowskiego samorządu. Pierwsze wystąpienie przygotowane przez Adama Skorniewskiego – Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tomaszowie, dotyczyło historii oraz bieżącej edycji turnieju piłki siatkowej pracowników pomocy społecznej z terenu województwa lubelskiego w kontekście działań integracyjnych i popularyzatorskich tego typu przedsięwzięć. Kolejny referat poświęcony był funkcjonowaniu sportu w samorządzie terytorialnym na przykładzie Tomaszowa Lubelskiego, a prelegentem był Naczelnik Wydział Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw Społecznych w Urzędzie Miasta – Henryk Nowosad. Sposób funkcjonowania pomocy społecznej w ukraińskim samorządzie terytorialnym w szczegółowy sposób opisał Dyrektor Lwowskiego Regionalnego Centrum Służb Społecznych – dr Jaroslav Bordiyan. Rewitalizację Tomaszowa Lubelskiego w kontekście rozwiązywania problemów społecznych poprzez działania infrastrukturalne w zakresie sportu, na przykładzie rozbudowy budynku OSiR Tomasovia na cele rekreacyjne oraz społeczne przedstawił Koordynator Klubu Integracji Społecznej – Daniel Tereszczuk. Ostatnie wystąpienie przygotowane przez Pracownika Socjalnego w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Suścu – Urszulę Łydzińską poświęcone było znaczeniu zdrowego żywienia w sporcie amatorskim w połączniu z prezentacją różnorakich form aktywności sportowych. Konferencji towarzyszyły również porady dietetyków, z których mogli skorzystać zaproszeni goście.

Konferencja oraz Turniej dofinasowane są ze środków pochodzących z budżetu państwa przez Ministra Sportu i Turystyki na zadania z zakresu upowszechniania sportu w społeczeństwie – realizowane w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 roku – w ramach programu „Sport dla Wszystkich”.

Autor tekstu: MOPS Tomaszów Lubelski, Autor zdjęć: Magdalena Malec -Tereszczuk