imieniny: Wincenty, Wodzisław
2019-07-19

Rekrutacja uczestników do projektu systemowego w 2013 roku

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tomaszowie Lubelskim prowadzi rekrutację osób do projektu systemowego pt. „Aktywność, współpraca, integracja, drogą do osiągnięcia życiowej samodzielności”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Poszukujemy osób bezrobotnych (kobiet i mężczyzn) w wieku aktywności zawodowej tj. 18 – 60/65 lat z terenu miasta, w trudnej sytuacji bytowej, które z powodu braku kwalifikacji, braku wykształcenia, uzależnień lub innych przyczyn nie mogą znaleźć pracy bądź przezwyciężyć występujących problemów.

W ramach projektu przewidziane jest szerokie wsparcie (kursy, szkolenia, treningi, możliwość kształcenia lub uzupełnienia wykształcenia, zapewnienie opieki nad dziećmi w trakcie uczestnictwa osób w projekcie, pomoc finansowa) umożliwiające podnoszenie kluczowych kompetencji społecznych i zawodowych niezbędnych do celów aktywności zawodowej i prawidłowego funkcjonowania w życiu społecznym.

Informacje na temat projektu można uzyskać w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej, ul. Papieża Jana Pawła II 12, pok. nr 3, tel./faks  084 665 97 94.

Serdecznie  zapraszamy !