imieniny: Delfina, Sylwestr
2014-11-26

STYPENDIA SZKOLNE DLA UCZNIÓW 2014/2015

Informacja o udzieleniu świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Miasta Tomaszów Lubelski. więcej »

Zapytanie ofertowe – dotyczące przeprowadzenia poradnictwa psychologicznego oraz spotkań psychospołecznych grup wsparcia na potrzeby Projektu „Aktywni bez barier” – wybór Wykonawców usługi

m4s0n501

więcej »

Zapytanie ofertowe – dotyczące przeprowadzenia poradnictwa psychologicznego oraz spotkań psychospołecznych grup wsparcia na potrzeby Projektu „Aktywni bez barier”

ZAPYTANIE OFERTOWE

dotyczące przeprowadzenia poradnictwa psychologicznego oraz spotkań psychospołecznych grup wsparcia na potrzeby Projektu „Aktywni bez barier” realizowanego przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w partnerstwie z Agencją Rozwoju Roztocza Sp. z o .o.

więcej »

„Aktywni bez barier” – rekrutacja do projektu

brochure template1

 

 

Formularz_rekrutacyjny_dokumenty dla_uczestnika

REGULAMIN PROJEKTU

 

Klub Integracji Społecznej „Aktywni” w Tomaszowie Lubelskim

Klub Integracji Społecznej „Aktywni” w Tomaszowie Lubelskim mieści się w Hotelu „Laureat”,  ul. Lwowska 32, I Pietro, pok. 103. W Klubie świadczone jest nieodpłatnie specjalistyczne wsparcie przez prawnika, psychologa, terapeutę, pracownika socjalnego, doradcę zawodowego na rzecz mieszkańców Tomaszowa Lubelskiego.

Działalność Klubu (Pilotaż SC KIS) jest finansowana przez Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich w Warszawie w ramach projektu pt. „Kompleksowe formy reintegracji społeczno-zawodowej w środowisku lokalnym” realizowanego ze środków  Europejskiego Funduszu Społecznego.

pokl