imieniny: Patryk, Zbigniew
2018-03-17

APEL

Szanowni Państwo!
Mieszkańcy Miasta Tomaszów Lubelski

 

W związku z utrzymującymi się niskimi temperaturami oraz potrzebą zapewnienia bezpiecznych warunków egzystencji mieszkańcom Miasta Tomaszów Lubelski, zwracamy się z apelem zwiększenie wrażliwości w stosunku do osób zagrożonych i potrzebujących pomocy. Dotyczy to zarówno osób bezdomnych, zagrożonych zamarznięciem, jak i pozostałych osób, zagrożonych z powodu wieku, samotności, problemów w poruszaniu się, niepełnosprawności czy innych problemów zdrowotnych.

więcej »

Konsultacje społeczne projektu „Aktualizacja Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Tomaszów Lubelski na lata 2017-2022”

Na podstawie Zarządzenia Nr 25/2018  z dnia 23 lutego 2018 r. Burmistrza Miasta Tomaszów Lubelski, zarządza się przeprowadzenie na terenie  Miasta Tomaszów Lubelski konsultacji społecznych z mieszkańcami Miasta Tomaszów Lubelski w okresie od  26 lutego 2018 r. do 2 marca 2018 r., których celem jest zebranie od mieszkańców Tomaszowa Lubelskiego propozycji, uwag i opinii dotyczących projektu „Aktualizacji Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Tomaszów Lubelski na lata 2017 – 2022”

Konsultacje społeczne projektu Strategii będą realizowane poprzez  zbierania uwag w punkcie konsultacyjnym w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Tomaszowie Lubelskim, ul. Papieża Jana Pawła II 12, pokój nr 1.

Uwagi i propozycje w formie pisemnej należy zamieścić na formularzu, który jest dostępny w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tomaszowie Lubelskim, ul. Papieża Jana Pawła II 12, pokój nr 1 oraz na stronie http://www.mopstomaszowlubelski.pl/

Aktualizacja Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Tomaszów Lubelski na lata 2017-2022

Formularz na uwagi i propozycje zmian

KIS „AKTYWNI”

Klub Integracji Społecznej „AKTYWNI” w Tomaszowie Lubelskim ogłasza nabór do uczestnictwa w zajęciach od 15.02.2018 r. Uczestnicy będą mieli możliwość udziału w następujących formach aktywności:

• trening interpersonalny;
• trening kompetencji społecznych;
• poradnictwo zawodowe;
• kurs obsługi komputera

 

Klub Integracji Społecznej w Tomaszowie Lubelskim ponadto poszukuje wolontariuszy w zakresie:

– doradztwa zawodowego

– terapii uzależnień

– terapii zajęciowej

– fizjoterapii

– dietetyki

 

Kontakt:

Klub Integracji Społecznej, ul. Lwowska 80, 22-600 Tomaszów Lubelski

e-mail: kistomaszowlubelski@gmail.com

tel. 84 665 97 94 w. 518

tel. kom. 608 665 361

CHARYTATYWNA AKCJA ŚWIĄTECZNA

Charytatywna Akcja Świąteczna, organizowana przez Stowarzyszenie „Robim Co Możem” z Ulhówka, „Padwa Północy” z Zamościa, „Lubię To Miasto” i „Nasze Miasto” z Tomaszowa Lubelskiego oraz inicjatywę „Radni Ponad Podziałami”, skierowana do naszych rodaków, mieszkańców Sokala, Wielkich Mostów, Żółkwi.

Zbieramy artykuły żywnościowe z długim terminem ważności oraz odzież nową i używaną (dobrej jakości). Czas trwania zbiórki do dnia 15 grudnia 2017 roku. Miejsce zbiórki: Tomaszów Lubelski – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Papieża J. Pawła II 12, pokój nr 1, w godz. 7.30 – 15.30.

W tym przedświątecznym okresie pomóżmy wspólnie wszystkim polskim rodzinom, mieszkańcom Sokala, Wielkich Mostów i Żółkwi.

Zapraszamy !!!

Projekt „ZaczynaMy OdNowa”