imieniny: Patrycja, Wyszomir
2016-08-28

Posiedzenie Zespołu Interdyscyplinarnego Do Spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie

W dniu 27.06.2016 r. w siedzibie Urzędu Miasta odbyło się posiedzenie Zespołu Interdyscyplinarnego do Spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, który został powołany Zarządzeniem Nr 31/2012 Burmistrza Miasta Tomaszów Lubelski z dnia 27 kwietnia 2012 roku przy Miejskim Ośrodku  Pomocy Społecznej w Tomaszowie Lubelskim.

W posiedzeniu uczestniczyli przedstawiciele specjalistów z różnych instytucji zajmujących się problematyką przemocy, tj. pracownicy socjalni, Miejskiej Komisji ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Ośrodka Interwencji Kryzysowej, Policji, Sądu, Służby Zdrowia, Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, pedagodzy szkół: podstawowych i gimnazjalnych.

Zadaniem Zespołu Interdyscyplinarnego do Spraw. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie jest koordynowanie i integracja działań przedstawicieli różnych podmiotów oraz specjalistów w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Do zadań Zespołu należy w szczególności:

  1. diagnozowanie problemu przemocy rodzinie;
  2. podejmowanie wszelkich działań w środowisku zagrożonym przemocą
    w rodzinie mającym na celu przeciwdziałanie temu zjawisku;
  3. inicjowanie interwencji w środowisku dotkniętym przemocą w rodzinie;
  4. rozpowszechnienie informacji o instytucjach, osobach i możliwościach udzielania pomocy w środowisku lokalnym;
  5. inicjowanie działań w stosunku do osób stosujących przemoc w rodzinie;
  6. ocena i weryfikacja prowadzonych działań, w tym działań grup roboczych;
  7. omawianie bieżących problemów wymagających rozstrzygnięcia przez Zespół;
  8. prowadzenie pełnej dokumentacji z prac Zespołu: protokoły posiedzeń, sprawozdania z realizacji działań, wnioski itp.

IMG_3603-1 IMG_3601-1 IMG_3600-1 IMG_3598-1 IMG_3595-2

III Turniej Piłki Siatkowej Pracowników JOPS – informacja

Organizatorzy Turnieju informują, że aktualnie już nie przyjmuje zgłoszeń w sprawie udziału w Turnieju z uwagi na ograniczoną ilość uczestników. W związku z tym zapraszamy do udziału w roku przyszłym.

III TURNIEJ PIŁKI SIATKOWEJ PRACOWNIKÓW JOPS WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO

plakat na www

Zaproszenie

Regulamin- Turniej Pracowników JOPS

Bus 500 plus w Tomaszowie Lubelskim

W czwartek 14 kwietnia 2016 r. do Tomaszowa Lubelskiego przyjedzie mobilny punkt informacyjny Programu Rodzina 500+.

Bus objeżdża gminy naszego województwa, aby dotrzeć do wszystkich, którzy potrzebują jeszcze informacji, pomocy i wsparcia w aplikowaniu o środki 500 plus.

Pracownicy Wydziału Polityki Społecznej LUW w Lublinie będą odpowiadać na pytania, wyjaśniać wątpliwości.

Zainteresowanych zapraszamy od godz. 10.00 do siedziby Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tomaszowie Lubelskim, ul. Papieża J. Pawła II 12 oraz od godz. 12.00 na Rynek Miasta.

Program RODZINA 500+

500_plus