imieniny: Malwina, Odon
2015-07-04

STYPENDIA SZKOLNE – informacja

W związku z otrzymaniem dotacji celowej z budżetu państwa, przeznaczonej na realizację stypendiów szkolnych w roku szkolnym 2015/2016 – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tomaszowie Lubelskim Dział Dodatków Mieszkaniowych i Pomocy Materialnej dla Uczniów prosi o zgłaszanie się do tut. Ośrodka pokój nr 9, celem wyrażenia zgody na zmianę decyzji przyznającej stypendium szkolne oraz dostarczenie faktur i rachunków.

Nabór na wolne stanowisko urzędnicze – protokół z wyboru koordynatora projektu „Aktywni bez barier”

protokół z wyboru koordynatora ABB

Nabór na wolne stanowisko urzędnicze

więcej »

Harmonogram pracy pracowników socjalnych

Harmonogram dyżurów

Pomoc Dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem

Informuje się, że organizacja pozarządowa Stowarzyszenie POSTIS z Lublina prowadzi w 2015 r. na terenie województwa lubelskiego Ośrodek Pomocy dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem w ramach projektu „Wzmocnienie pokrzywdzonych pozycji przestępstwem oraz wsparcie świadków w postępowaniu karnym” Programu Operacyjnego Budowanie potencjału instytucjonalnego i współpraca w obszarze wymiaru sprawiedliwości ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego.

Stowarzyszenie POSTIS