imieniny: Aleksandr, Bazyly
2018-05-20

Aktualizacja Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Tomaszów Lubelski na lata 2017-2022

23 marca 2018 roku Rada Miasta uchwaliła aktualizację Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Tomaszów Lubelski na lata 2017-2022. Opracowanie dokumentu zostało powierzone reprezentantom instytucji, przedsiębiorstw oraz organizacji pozarządowych funkcjonujących na terenie miasta. Pracom nad dokumentem patronował Wojciech Żukowski – burmistrz miasta. Za techniczną i diagnostyczną cześć aktualizacji byli odpowiedzialni pracownicy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tomaszowie Lubelskim. Aktualizacja Strategii została sporządzona na szerokim tle społecznym, poprzez rozesłanie ankiet do mieszkańców oraz instytucji. Dokument został również poddany konsultacjom społecznym.

Bezrobocie oraz zjawiska związane z funkcjonowaniem w społeczeństwie osób starszych to niektóre wyzwania z jakimi w najbliższych latach mierzyć się będzie miasto. Remedium na występujące problemy społeczne jest realizowana rewitalizacja miasta, w procesie której powstanie między innymi kryta pływalnia, dzienny dom pobytu Senior+ oraz mieszkania chronione. Na zmniejszenie intensywności występowania negatywnych zjawisk społecznych wpływ mają również projekty współfinansowane ze środków Unii Europejskiej, aktywizujące mieszkańców społecznie, zawodowo oraz edukacyjnie.

 

APEL

Szanowni Państwo!
Mieszkańcy Miasta Tomaszów Lubelski

 

W związku z utrzymującymi się niskimi temperaturami oraz potrzebą zapewnienia bezpiecznych warunków egzystencji mieszkańcom Miasta Tomaszów Lubelski, zwracamy się z apelem zwiększenie wrażliwości w stosunku do osób zagrożonych i potrzebujących pomocy. Dotyczy to zarówno osób bezdomnych, zagrożonych zamarznięciem, jak i pozostałych osób, zagrożonych z powodu wieku, samotności, problemów w poruszaniu się, niepełnosprawności czy innych problemów zdrowotnych.

więcej »

Konsultacje społeczne projektu „Aktualizacja Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Tomaszów Lubelski na lata 2017-2022”

Na podstawie Zarządzenia Nr 25/2018  z dnia 23 lutego 2018 r. Burmistrza Miasta Tomaszów Lubelski, zarządza się przeprowadzenie na terenie  Miasta Tomaszów Lubelski konsultacji społecznych z mieszkańcami Miasta Tomaszów Lubelski w okresie od  26 lutego 2018 r. do 2 marca 2018 r., których celem jest zebranie od mieszkańców Tomaszowa Lubelskiego propozycji, uwag i opinii dotyczących projektu „Aktualizacji Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Tomaszów Lubelski na lata 2017 – 2022”

Konsultacje społeczne projektu Strategii będą realizowane poprzez  zbierania uwag w punkcie konsultacyjnym w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Tomaszowie Lubelskim, ul. Papieża Jana Pawła II 12, pokój nr 1.

Uwagi i propozycje w formie pisemnej należy zamieścić na formularzu, który jest dostępny w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tomaszowie Lubelskim, ul. Papieża Jana Pawła II 12, pokój nr 1 oraz na stronie http://www.mopstomaszowlubelski.pl/

Aktualizacja Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Tomaszów Lubelski na lata 2017-2022

Formularz na uwagi i propozycje zmian

KIS „AKTYWNI”

Klub Integracji Społecznej „AKTYWNI” w Tomaszowie Lubelskim ogłasza nabór do uczestnictwa w zajęciach od 15.02.2018 r. Uczestnicy będą mieli możliwość udziału w następujących formach aktywności:

• trening interpersonalny;
• trening kompetencji społecznych;
• poradnictwo zawodowe;
• kurs obsługi komputera

 

Klub Integracji Społecznej w Tomaszowie Lubelskim ponadto poszukuje wolontariuszy w zakresie:

– doradztwa zawodowego

– terapii uzależnień

– terapii zajęciowej

– fizjoterapii

– dietetyki

 

Kontakt:

Klub Integracji Społecznej, ul. Lwowska 80, 22-600 Tomaszów Lubelski

e-mail: kistomaszowlubelski@gmail.com

tel. 84 665 97 94 w. 518

tel. kom. 608 665 361

CHARYTATYWNA AKCJA ŚWIĄTECZNA

Charytatywna Akcja Świąteczna, organizowana przez Stowarzyszenie „Robim Co Możem” z Ulhówka, „Padwa Północy” z Zamościa, „Lubię To Miasto” i „Nasze Miasto” z Tomaszowa Lubelskiego oraz inicjatywę „Radni Ponad Podziałami”, skierowana do naszych rodaków, mieszkańców Sokala, Wielkich Mostów, Żółkwi.

Zbieramy artykuły żywnościowe z długim terminem ważności oraz odzież nową i używaną (dobrej jakości). Czas trwania zbiórki do dnia 15 grudnia 2017 roku. Miejsce zbiórki: Tomaszów Lubelski – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Papieża J. Pawła II 12, pokój nr 1, w godz. 7.30 – 15.30.

W tym przedświątecznym okresie pomóżmy wspólnie wszystkim polskim rodzinom, mieszkańcom Sokala, Wielkich Mostów i Żółkwi.

Zapraszamy !!!