imieniny: Daniel, Dalida
2018-07-21

V Turniej Piłki Siatkowej Pracowników Jednostek Organizacyjnych Pomocy Społecznej Województwa Lubelskiego.

W sobotę 23 czerwca 2018 roku na terenie Powiatowego Międzyszkolnego Centrum Sportu i Rekreacji przy Zespole Szkół nr 2 im. gen. Władysława Sikorskiego w Tomaszowie Lubelskim odbył się jubileuszowy „V Turniej Piłki Siatkowej Pracowników Jednostek Organizacyjnych Pomocy Społecznej Województwa Lubelskiego”. Ceremonii otwarcia dokonał Andrzej Walczak – Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury, Kultury Fizycznej Rady Powiatu Tomaszowskiego.

więcej »

„Dobry Start” 300 plus

„Dobry Start” to 300 zł

wsparcie wypłacane raz w roku wszystkim uczniom.

 

Rodziny otrzymają świadczenie bez względu na dochód. Program obejmuje dzieci wychowujące się zarówno w rodzinach, jak i te przebywające w pieczy zastępczej.

 

Świadczenie dobry start przysługuje raz w roku na rozpoczynające rok szkolny dzieci do ukończenia przez nie 20. roku życia. Dzieci niepełnosprawne uczące się
w szkole otrzymają je do ukończenia przez nie 24. roku życia.

 

Aby otrzymać wsparcie, należy złożyć wniosek. Może to zrobić mama lub tata dziecka, opiekun prawny lub opiekun faktyczny dziecka, a w przypadku dzieci przebywających w pieczy zastępczej – rodzic zastępczy, osoba prowadząca rodzinny dom dziecka lub dyrektor placówki opiekuńczo-wychowawczej.

 

Wnioski o świadczenie dla mieszkańców Tomaszowa Lubelskiego będą przyjmowane i realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tomaszowie Lubelskim przy ul. Papieża Jana Pawła II 12, pokój nr 2.

 

Wniosek – podobnie jak wnioski o świadczenie wychowawcze z programu „Rodzina 500+” – będzie można składać już od 1 lipca online przez stronę Ministerstwa Rodziny empatia.mrpips.gov.pl oraz przez bankowość elektroniczną. Od 1 sierpnia wnioski można złożyć także drogą tradycyjną (papierową).

 

Wniosek należy złożyć najpóźniej do 30 listopada 2018 r.

 

W przypadku wniosków złożonych w lipcu i sierpniu, rodziny wyprawkę otrzymają nie później niż 30 września. W przypadku wniosków złożonych w kolejnych miesiącach organ będzie miał maksymalnie 2 miesiące od dnia złożenia wniosku na jego rozpatrzenie i wypłatę świadczenia.

 

III OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – USŁUGI SZKOLENIOWE

MIASTO TOMASZÓW LUBELSKI/MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W TOMASZOWIE LUBELSKIM OGŁASZA ZAMÓWIENIE NA WYKONANIE USŁUG SZKOLENIOWYCH

 

Znak sprawy: RPOWL.3365.2.3.2018

 

Nazwa zamówienia:

 

Organizacja i przeprowadzenie szkoleń w ramach projektu pn. „ZaczynaMy OdNowa” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego 2014-2020

więcej »

II OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – DOSTAWA I MONTAŻ INFOKIOSKU

MIASTO TOMASZÓW LUBELSKI/MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W TOMASZOWIE LUBELSKIM OGŁASZA ZAMÓWIENIE NA DOSTAWĘ I MONTAŻ INFOKIOSKU

 

Znak sprawy: POWR.3365.2.8.2018

 

Nazwa zamówienia:

 

Dostawa i montaż infokiosku w ramach projektu pn. „Usprawnienie działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tomaszowie Lubelskim” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

 

więcej »

II OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – PRACE REMONTOWE I ADAPTACYJNE

MIASTO TOMASZÓW LUBELSKI/MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W TOMASZOWIE LUBELSKIM OGŁASZA ZAMÓWIENIE NA WYKONANIE PRAC REMONTOWYCH I ADAPTACYJNYCH POMIESZCZEŃ BIUROWYCH W MIEJSKIM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W TOMASZOWIE LUBELSKIM

 

Znak sprawy: POWR.3365.2.7.2018

 

Nazwa zamówienia:

 

Przeprowadzenie prac remontowych i adaptacyjnych w pomieszczeniach Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tomaszowie Lubelskim w ramach projektu pn. „Usprawnienie działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tomaszowie Lubelskim” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

 

więcej »